Kysymyksiä palkasta: miten lasketaan tuntipalkka?

miten lasketaan tuntipalkka

Palkka on työstä maksettava korvausta. Palkan on oltava vähintään se vähimmäispalkka, joka on mainittu työehtosopimuksessa. Palkan tulee myös olla kohtuullinen, vaikka alalla ei olisikaan työehtosopimusta. Kohtuullisella palkalla tarkoitetaan sellaista summaa, jota maksetaan muista vastaavista töistä.

Monesti palkka maksetaan kuukausipalkkana. Mutta miten lasketaan tuntipalkka, jos saa kuukausipalkkaa? Käydään asiaa tässä artikkelissa läpi.

Miten tuntipalkka lasketaan?

Tuntipalkka lasketaan tuntipalkasta seuraavalla kaavalla:

 • kuukausipalkka : työpäivät kuukaudessa x työtunnit päivässä

Eli ensin lasketaan paljonko kuukaudessa on yhteensä työtunteja. Tämän jälkeen kuukausipalkka jaetaan saadulla tuntimäärällä. Jos siis kuukausipalkka on vaikkapa 2 500 euroa ja työtunteja päivässä on 8 ja työpäiviä 20, tuntipalkaksi saadaan 15,62 euroa.

Yleensä kuitenkin kun tuntipalkkaa lasketaan, käytetään työehtosopimuksessa mainittua jakajaa. Oikean tuntipalkan jakajan voi siis tarkistaa omasta työehtosopimuksestaan ja selvittää tuntipalkkansa sen avulla. Tällöin tuntipalkka lasketaan seuraavasti:

 • kuukausipalkka : jakaja

Eli siis jos kuukausipalkka on 2 500 euroa ja jakaja 163, tuntipalkaksi saadaan 15,33 euroa. Yleensä tuntipalkka lasketaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 163. Toimistotyöaikaa noudattavalla jakaja on 152.

Tuntipalkan laskemista varten täytyy siis tietää työntekijän työaikamuoto ja varsinainen palkka. Miten lasketaan tuntipalkka, saadaan selville jakamalla kalenterikuukauden varsinainen palkka seuraavasti:

 • luvulla 152, mikäli työaika määräytyy toimistotyöajan mukaan
 • luvulla 163, mikäli työaika määräytyy yleistyöajan tai jaksotyöajan tai keskeytyvän kolmivuorotyön mukaan
 • luvulla 162, mikäli työaika määräytyy työajan 37 tuntia 45 minuuttia mukaan
 • luvulla 158, mikäli työaika määräytyy keskeytymättömän kolmivuorotyön mukaan
 • luvulla 165,8 mikäli työaika määräytyy metalliliiton työajan mukaan
 • luvulla 160 mikäli työaika määräytyy kaupan alan mukaan 

Tuntipalkka on usein käytössä osa-aikatyöntekijöillä

Tuntipalkka

Useimmiten tuntipalkkaa maksetaan työntekijöille, joilla on epäsäännölliset työajat tai jotka työskentelevät vain osa-aikaisesti. Tällaisia työntekijöitä ovat mm. rakentajat, siivoojat sekä tehdastyöläiset. Esimerkiksi keskimääräinen rakennusmiehen tuntipalkka on 16,50 euroa. Työntekijöiden työaikaa voidaan seurata vaikkapa kellokortilla tai jonkin muun vastaavan järjestelmän avulla.

Tuntipalkan hyviä puolia ovat ainakin se, että tällöin ylitöitä on helpompi seurata ja niistä maksetaan useimmiten myös rahallinen korvaus. Kun työntekijälle maksetaan tuntipalkkaa, hän voi saada erilaisia korvauksia ja lisiä, joiden ansiosta palkka voi olla jopa suurempi kuin kuukausipalkkalaisella työntekijällä. Näin hänelle jää enemmän rahaa tutustua vaikkapa mitä parhaat nettikasinot tarjoavat.

Kuukausipalkkaa saavan tunnit ovat samat joka kuukausi

Kuukausipalkka soveltuu hyvin sellaisille työntekijöille, joiden työtunnit ja työtehtävät ovat kuukaudesta toiseen suurin piirtein samanlaiset. Kuukausipalkkaa saava työntekijä saa yleensä saman summan tililleen joka kuukausi. Tämä helpottaa palkanlaskijan työtä, sillä tällöin laskelma on helpompi tarkistaa ja virheiden mahdollisuus on pienempi.

Kun työntekijä saa kuukausipalkkaa, hänelle harvoin maksetaan ylitöistä rahallinen korvaus. Ylityöt korvataankin monesti vapaina. Tämän vuoksi kuukausipalkkalaisilla on usein liukuva työaika, jonka puitteissa he voivat pitää ylimääräiset vapaansa.

Mitä palkkalaskelmassa pitää lukea?

 • Työnantajan nimi
 • Työntekijän nimi 
 • Palkkakausi: se ajanjakso, jolta palkka maksetaan
 • Palkanmaksupäivä: päivä, jolloin palkan tulee olla sinun tilillä
 • Bruttopalkka (mikäli saat tuntipalkkaa, tuntipalkan suuruus pitää näkyä). Bruttopalkka kertoo työsopimuksessa sovitun peruspalkkasi. Tästä ei ole vielä vähennetty veroja.
 • Erilaiset lisät: 
  • Ylityölisä: jos olet tehnyt töitä yli normaalin työajan ja työehtosopimuksessasi on sovittu ylityöstä maksettavasta lisästä tai korvauksesta, sinulle maksetaan ylityölisää.
  • Iltalisä, yölisä, lauantailisä, sunnuntailisä sekä arkipyhäkorvaus: mikäli olet tehnyt töitä illalla, yöllä, lauantaina, sunnuntaina tai arkipyhinä, saat sen mukaan työehtosopimuksen määräämää iltalisää, yölisää, lauantailisää tai sunnuntailisää. Esimerkiksi sunnuntaina tehdystä työstä maksetaan kaksinkertainen palkka (100 % enemmän kuin arkipäivänä), ellei työehtosopimuksessa ole tosin sovittu.
  • Lisistä on maksettava myös verot.
 • Luontoisedut: Luontoisetu on palkan osa, joka voidaan maksaa rahana tai muuna kuin rahana. Työnantajan työkäyttöön antama puhelin voi olla luontoisetu, mikäli sinun ei tarvitse maksaa sen käytöstä. Luontoisetu voi myös olla vaikkapa lounasetu, liikuntaetu tai auto. Luontoiseduistakin maksetaan verot.
 • Palkasta maksetut vähennykset:
  • Ennakonpidätys: henkilökohtainen verokorttisi kertoo, kuinka paljon veroja palkastasi on maksettu.
  • Työeläkevakuutusmaksu: työeläke alkaa karttua jo 17-vuotiaana, jolloin palkasta peritään työeläkemaksu.
  • Työttömyysvakuutusmaksu
  • Sairausvakuutuksen päivärahamaksu (mikäli vuositulot jäävät pieniksi, tätä ei peritä)
  • Muut mahdolliset vähennykset: esim. ammattiliiton jäsenmaksu, mikäli kuulut liittoon ja olet sopinut, että työnantajasi laskee ja maksaa liiton jäsenmaksun suoraan palkasta

Työsuhteen päättyessä, työnantajan tulee maksaa viimeinen palkka eli lopputili välittömästi, ellet ole sopinut työnantajan kanssa toisin. Jos työsuhteen aikana on kertynyt vuosilomapäiviä, joita ei ole pidetty vapaapäivinä, ne tulee saada viimeisessä palkassa rahana eli lomakorvauksena. Myös vuosilomakorvaus kuuluu lopputiliin. 

Suosittuja artikkeleita

Sisällysluettelo