Digitaaliset palvelut – mitä ne ovat?

Digitaaliset palvelut

Tänä päivänä digitaalisuus on erottamaton osa jokaisen arkea. Ihmiset ovat tottuneet siihen, että melkein kaiken voi hoitaa verkossa, sillä internet toimii koko maassa. Tämä tarjoaa loistavan mahdollisuuden erilaiselle verkossa tapahtuvalle liiketoiminnalle sekä digitaalisten palveluiden myynnille. On mahdollista tavoittaa digitaalisia kanavia käyttäen sekä nykyisiä että uusia asiakkaita helpommin ja nopeammin kuin ennen.

Yritysten välinen kilpailu asiakkaista onkin todella kovaa. Omat digitaaliset palvelut tuleekin olla ensiluokkaisia, jotta asiakkaat valitsevat ne mielummin kuin kilpailevan yrityksen vastaavan palvelun. Sähköinen asiointi on nykyään nopein ja helpoin tapa hoitaa kaikki asiat. Mutta millaisia erilaisia digitaalisia palveluita on olemassa?

Digitaaliset palvelut tehostavat yrityksen palveluita

Erilaisia digitaalisia palveluja voivat olla vaikkapa mobiilisovellukset, verkkopalvelut sekä verkossa tapahtuvan liiketoiminnan ja sähköisen asioinnin ratkaisut. Nykyaikaisen verkkokaupankäynnin tavoitteena on tarjota asiakkaan näkökulmasta paras palvelukokemus.

Asiakkaat ovat nykyään vaativampia ja haluavat ajantasaisempaa, tarkempaa ja asiaankuuluvaa tietoa tarjolla olevista palveluista. Yritys voikin erottua edukseen luomalla loistavan palvelukokemuksen kaikissa myyntikanavissa. Myös erilaiset mobiilisovellukset ovat päivittäisessä käytössä auttamassa työnteossa, viestinnässä ja asioinnissa. Niiden avulla on mahdollista saada palvelua ajasta ja paikasta riippumatta, tällaisia voivat olla vaikkapa erilaiset deittailusovellukset.

Digitaaliset palvelut tehostavatkin ja yrityksen tarjoamia palveluja, sillä ne auttavat lisäämään myyntiä, tehostamaan yrityksen toimintaa ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Digitaaliset palvelut tarkoittavatkin usein liiketoiminnan verkkoon viemistä ja sen digitalisoimista.

Digitaaliset palvelut julkishallinnossa

teknologia on muuttanut elämäämme paremmaksi

Viranomaisten tulee tarjota luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille laadukkaita ja helposti saavutettavia digitaalisia palveluja. Asiakkailla tulee aina olla käytettävissä myös sähköinen asiointi- ja viestintäkanava liittyen henkilön oikeuksiin, asemaan ja velvollisuuksiin. Myös yritysten, yhteisöiden ja muiden elinkeinotoimintaa harjoittavien on voitava asioida ja viestiä digitaalisesti julkishallinnon kanssa.

Digitaalisten palveluiden käyttämiseen kannustetaan ja sitä tuetaan. Lisäksi digitaalisten palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä. Digitaaliset palvelut omaavat hyviä etuja, sillä niiden avulla palvelut ovat saavutettavissa milloin tahansa ja mistä päin maata tahansa. Julkinen hallinto voikin mitoittaa palvelunsa uudistumisen ja ennakoinnin avulla niin, että ne ovat kustannustehokkaita mutta silti tuovat kansalaisten elämään arvoa ja iloa. Myös digitaalinen palvelu voi olla inhimillistä.

Kumppanuudet auttavat menestymään

Kiitos hurjin harppauksin eteenpäin menneen teknologian, nykyään voidaan tarjota järkevämpiä palveluja ja syvällisempiä asiakassuhteita kuin aikaisemmin. Digitaaliset palvelut ovat koko ajan yritysten panostamiskohteena niin käyttökokemusten, uusien palveluiden lanseeraamisen kuin teknisen toimivuuden osalta. Kuluttajat ovat tänä päivänä tottuneet vertailemaan ja jopa vaihtamaan digitaalisia palveluita, joten palveluntarjoajien tulee toimia nopealla aikataululla ja vastata kilpailijoiden tekemiin toimenpiteisiin.

Yritykset eivät välttämättä pärjää tällaisessa kilpailussa yksinään, sillä digitaalisen liiketoiminnan kehitys menee nopeasti eteenpäin ja se on hyvin dynaamista. Yritysten menestyminen voikin perustua paljolti erilaisiin kumppanuuksiin sekä verkostoihin. Yritysten onkin hyvä panostaa nimenomaan kumppanuuksien rakentamiseen, sillä tämä tuo liiketoiminnalle lisää ketteryyttä ja joustavuutta tuoden samalla aivan uudenlaisia toimintamalleja ja ajatuskuvioita. Lisäksi jos kumppanit menestyvät, se luo myös lisää positiivista yhteistyötä. Tämän ansiosta myös muut toimijat menestyvät eli voidaan menestyä siis kumppanin avulla. Tämän päivän digitaalisten palveluiden onkin mahdollista toimia uudenlaisten yhteisöiden ja jakamispalveluiden alustana.

Terveydenhuollon digitaaliset palvelut

Terveydenhoitoalan digitaaliset ratkaisut voivat olla tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia palveluja, joita käytetään sairauksien ehkäisyyn, diagnosointiin ja hoitoon sekä terveydentilan ja siihen vaikuttavien elämäntapojen hallintaan. Uudet digitaaliset työkalut mahdollistavat pääsyn myös potilaiden arkeen.

Digitalisaatio ei ole siis terveydenhuollossa pelkästään tekoälyn tekemiä diagnooseja tai robottikirurgiaa, vaan kyse on paljon laajemmasta ilmiöstä. Lääkäri saattaa työssään hyödyntää tekoälyn sovelluksia päätöksenteon tukena. Potilas voi kerryttää tietoa omasta liikkumisestaan, palautumisestaan tai alkoholinkulutuksestaan. Usein tämä tieto ei kuitenkaan hoitosuhteen aikana siirry toiselta toiselle.

OmaKanta on jo monella aktiivisessa käytössä, mutta tämä ei silti ole yhteisesti potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen edustuksessa. OmaKannasta potilas kyllä näkee häntä koskevat tiedot, mutta hän ei välttämättä voi käydä näitä tietoja läpi lääkärin tai hoitajan kanssa.

Digitaalisiin palveluihin lukeutuu myös se, että potilas voi uusia lääkemääräyksen nykyään chatissa ja myös tilata lääkkeitä apteekin verkkopalvelusta. Terveydenhuollon palveluntuottajat voivat lähettää automaattisia muistutuksia vaikkapa allergiakauden alkamisesta tai reseptien lähestyvästä vanhaksi menosta.

Suosittuja artikkeleita

Sisällysluettelo