Millainen on myyjän tuntipalkka?

Myyjä

Myyjillä on monia erilaisia palkkamalleja. Vaihtoehtoina ovat:

  • Kiinteä kuukausipalkka
  • Kiinteä kuukausipalkka + myynnin mukaan muodostuva provisio
  • Kiinteä pohjapalkka + tasaisesti toistuvat bonukset 
  • Täysi provisiopalkka

Yleensä kaupan myyjillä on kiinteä kuukausipalkka kun taas usein B2B myyntiä tekevillä ja ständimyyjillä on provisiopalkka. Myyntityötä tekevien palkan suuruus riippuu myyjän aktiivisuudesta, ahkeruudesta ja itse myytävästä tuotteesta. Mitä parempi tuote, sitä paremmat mahdollisuudet on isoihin ansioihin. Myytävän tuotteen siis tulee olla tarpeellinen ja tuoda asiakkaan elämään lisää arvoa. Isolla volyymilla ei voida myydä mitään turhaa tuotetta.

Miten tuntipalkka lasketaan?

Kaupan alalla tuntipalkka lasketaan jakamalla kuukausipalkka 160:lla. Eli jos kaupan kassa tienaa vaikkapa 1800 euroa/kk niin tällöin myyjän tuntipalkka on 11,25 euroa. Palkan suuruuteen vaikuttavat työtehtävän laatu, työtuntien määrä, koulutus, palvelusvuodet, erilaiset lisät sekä paikkakunta, jolla työtä tehdään. Kaupan alalla on mahdollista työskennellä osa-aikaisena tai kokopäivätoimisesti.

Erilaisia lisiä voivat olla mm. iltalisä, yölisä, lauantailisä, aattoiltalisä, vastuulisä, pakkashuonelisä ja hälytysraha. Myyjän palkka määräytyy kaupan alan työehtosopimuksen mukaan. Joissakin vaateliikkeissä on mahdollista saada myös myyntibonuksia. Lisäksi myyjiä voidaan rohkaista ja palkita erilaisten myyntikilpailujen avulla. Omia mahdollisuuksia edetä yrityksessä voi kasvattaa aktiivisuudellaan ja saada näin lisää vastuuta, joka luonnollisesti näkyy myös tilipussin koossa. Myyjän tuntipalkka voikin olla parempi kuin esimerkiksi rakennusmiehen tuntipalkka.

Automyyjän palkka

Automyyjänä toimiminen voikin tarjota loistavan toimeentulon, mikäli myyjä on osaava ja reipas. Automyyjän palkka koostuu kiinteästä pohjapalkasta sekä provisiosta, joka määräytyy myynnin mukaan. Pohjapalkka on kuukausittain maksettava vakiosumma, joka on ansioiden kivijalka ja tuo turvaa niinä kuukausina, kun myyntiä ei ole kovin paljoa. Myyjän tuntipalkka voi siis vaihdella paljonkin riippuen monesta eri tekijästä. 

Provisiopalkalla ei ole edes taivas rajana eikä ole olemassa mitään provisiokattoa. Oma kuukausittainen myyntitulos määrittelee provision suuruuden eli mitä enemmän myy, sitä paremmin tienaa. Ei myöskään ole olemassa mitään ylärajaa tienaamiselle, autoja voi myydä juuri niin paljon kuin sielu sietää. Provisiota voidaan maksaa myös erilaisista lisäpalveluiden myynnistä pelkän autojen myynnin ja ostamisen lisäksi. Tällaisia lisäpalveluita voivat olla mm. autoturva sekä autorahoitus. 

Millaisia työtehtäviä vaatemyyjän tehtäviin kuuluu?

Kaikkein tärkein vaatemyyjän työtehtävä on olla asiakkaat huomioiva reipas, iloinen ja aktiivinen asiakaspalvelija. On tärkeää saada asiakas kokemaan olevansa tervetullut ja huomioitu. Tervehdyksen lisäksi asiakkaalle tulee tarjota apua, jolla kerrot asiakkaalle olevasi kiinnostunut hänen tarpeistaan ja ilmaiset halusi auttaa löytämään asiakkaan tarvitsemat tuotteet. 

Myös myymälän yleisestä siisteydestä huolehtiminen on vaatemyyjän päivittäinen tehtävä. Myymälä viestittää siisteydellään tärkeää mielikuvaa hukuttelevuudestaan. Myyjien tuleekin huolehtia yleisestä siisteydestä, tuotteiden esillepanosta pöydissä tai vaaterekeissä ja niiden täydentämisestä tarpeen mukaan. Myös vaatteiden höyryttäminen kuuluu vaatemyyjän tehtäviin. 

Myyjä myös purkaa saapuneet tuotteet, asettaa niihin hälyttimet ja hinnoittelee ne. Kuitenkin asiakas tulee aina ensin ja muut työt vasta sen jälkeen. Myyjän tulee tietää myytävistä tuotteista, jotta osaa palvella asiakasta mahdollisimman hyvin. Erilaiset koulutukset sekä tuotetietous auttaa helpottamaan myyntityötä ja saamaan itsevarmuutta myymiseen. Mikäli liikkeessä on hiljaista, voi tällöin oma-aloitteisesti tutustua myytäviin tuotteisiin. 

Luonnollisesti myös kassatyöskentely kuuluu vaatemyyjän toimenkuvaan. Jokaisen liikkeen kassajärjestelmät poikkeavat hieman toisistaan, mutta pääsääntöisesti kassatyö on helppoa ja yksinkertaista. Harjoittelemalla saa parhaiten kokemusta ja rutiinia. Kassatapahtuman voi saattaa loppuun rauhallisesti ja keskittymällä, vaikka jono olisikin pitkä. Aina voi pyytää apua kollegalta niin ei tule tehtyä virheitä. 

Miksi myyntityö on kannattavaa?

Myyntityöllä on monia hyviä puolia, joiden vuoksi se kannattaa. Myyntityössä oppii kommunikointitaitoja ja oma neuvottelutaito kehittyy. Myyntityö opettaa myös johtamaan itse itseään. Aina riittää erilaisia haasteita, joista voi oppia suoriutumaan aina vain paremmin. Ei ole mitään rajaa sille, kuinka hyväksi myyjäksi voi kehittyä. 

Myyntityö jos mikä opettaa toimimaan epämukavuusalueella. Kun taidot ovat karttuneet ja rutiini muodostunut, myyntityössä saa olla myös enimmäkseen mukavuusalueella. Myymisestä tulee vähän kuin toinen luonto. Päivät vaihtelevat paljonkin, ei ole olemassa kahta samanlaista työpäivää. Myyntityössä saa myös kohdata paljon erilaisia ihmisiä ja oppia tulemaan toimeen eri ihmistyyppien kanssa. Parasta myyntityössä on voida tuottaa asiakkaalle jotain lisäarvoa hänen elämäänsä. Lisäarvoa elämään voivat tuottaa myös luotettavat nettikasinot, joihin voi tutustua täällä: https://www.luotettavat-nettikasinot.com/.

Myyntityö ei ole siis mummoille tavaroiden tuputtamista tai asiakkaiden huijaamista, vaan enimmäkseen asiakkaan tarpeiden kuuntelua, ratkaisujen etsimistä, asiakkaiden kontaktointia ja kauppojen päätökseen saattamista. Myyntityön tärkein tarkoitus on tuoda asiakkaalle lisäarvoa ja saada tyytyväinen asiakas palaamaan yrityksen tuotteiden tai palveluiden pariin jatkossakin. 

Suosittuja artikkeleita

Sisällysluettelo