Mikä on Internet ja miten se toimii?

Internet

Puhelinoperaattorit vastaavat puheluiden yhdistämisestä ja puhelinlinjojen ylläpidosta. He myös tekevät kuulutuksia, keräävät maksuja asiakkailta ja korjaavat puhelinongelmia

Internet on monimutkainen verkko, joka yhdistää tietokoneet eri puolilla maailmaa toisiinsa. Stanfordin yliopistossa työskentelevät tietokoneohjelmoijat keksivät sen vuonna 1969, ja siitä on sittemmin tullut olennainen osa miljardien ihmisten jokapäiväistä elämää. Internetin avulla voimme jakaa tietoja keskenämme välittömästi sähköpostitse, Facebookin ja Twitterin kaltaisilla sosiaalisen median sivustoilla tai tämän kaltaisissa blogeissa!

Lyhyesti Internetistä

Internet toimii Client/Server- eli asiakas/palvelinperiaatteella. Asiakas on tietokone, joka pyytää tietoja palvelimelta, joka on tietokone, joka tallentaa ja tarjoaa tietoja.

Internet koostuu kolmesta pääosasta: sovelluskerroksesta, siirtokerroksesta ja verkkokerroksesta. Sovelluskerros sisältää kaikki sovellukset, joita käytämme internetin käyttöön, kuten selaimet, sähköpostiohjelmat ja chat-ohjelmat. Kuljetuskerrosprotokollien avulla varmistetaan, että kahden tietokoneen välinen tiedonsiirto on luotettavaa ja virheetöntä. Verkkokerroksella varmistetaan, että tieto pääsee määränpäähänsä oikeaa reittiä pitkin, mikä sisältää kaikki reitittimet, jotka osallistuvat tietopakettien lähettämiseen aliverkosta tai verkosta toiseen aliverkkoon tai verkkoon.

Internetlaitteet ja verkkolaitteet

Internetlaitteita ovat koostuu kahdesta keskeisestä komponentista: lähettimestä ja vastaanottimesta. Lähettimen tehtävänä on ottaa digitaalinen tieto ja koodata se sähkömagneettiseksi signaaliksi, joka voidaan siirtää puhelinlinjojen, koaksiaalikaapeleiden tai optisten kuitujen välityksellä. Vastaanotin ottaa vastaan saapuvan sähkömagneettisen signaalin ja purkaa sen takaisin digitaaliseksi informaatioksi.

Miten modeemit toimivat?

Modeemi on laite, joka muuntaa digitaalisen tiedon analogiseksi signaaliksi, jota voidaan siirtää puhelinlinjojen kautta. Se tekee tämän moduloimalla digitaalisen tiedon kantoaaltotaajuudelle, joka sitten vahvistetaan ja lähetetään puhelinlinjaan. Toisessa päässä modeemi demoduloi saapuvan analogisen signaalin ja poimii digitaalisen tiedon. Tätä prosessia kutsutaan moduloinniksi jademodulaatio.

Miten 5G toimii?

5g toimii käyttämällä samantyyppistä tekniikkaa, joka toimii myös matkapuhelinyhteyksissämme. Sillä voidaan lähettää valtavia määriä dataa uskomattomilla nopeuksilla, mutta se edellyttää yhteyttä 400 metrin etäisyydellä toisistaan sijaitseviin piensoluisiin tukiasemiin (small cell base stations), mikä edellyttää tuhansia puhelinmastoja nykyistä enemmän. Nämä mastot on sijoitettava kadulle, lyhtypylväisiin ja jopa rakennusten sisälle

Yksi ongelmista niin monen piensolun käytössä on se, että on vaikeampi valvoa, kuinka paljon taajuuksia kukin solu käyttää. Tämä voi tarkoittaa, että puhelimesi saattaa hypätä eri kennojen välillä kävellessäsi kadulla, jolloin puhelu keskeytyy tai internetyhteys hidastuu. Toinen ongelma on se, että radiotaajuuksia ei ole riittävästi, varsinkin kun otetaan huomioon kaikki kytketyt laitteet, kuten autot ja kodinkoneet, joiden odotetaan käyttävän langatonta viestintää tulevaisuudessa

Näistä huolenaiheista huolimatta teleoperaattorit ympäri maailmaa investoivat jo nyt miljardeja dollareita valmistautuakseen viidennen sukupolven verkkojen käyttöönottoon seuraavien vuosien aikana.

Internetin historia

Internetin historia Vuonna 1969 Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa tietokoneohjelmoijat kehittivät tavan, jolla tietokoneet voivat keskustella keskenään puhelinlinjojen avulla. Tämä tekniikka tuli tunnetuksi nimellä internet, ja siitä on sittemmin tullut olennainen osa miljardien ihmisten elämää kaikkialla maailmassa.

Internet toimii asiakas-palvelinperiaatteella. Asiakas on tietokone, joka pyytää tietoja palvelimelta, joka puolestaan tallentaa ja toimittaa tiedot. Internetissä on kolme pääkerrosta: sovelluskerros, siirtokerros ja verkkokerros. Sovelluskerros sisältää kaikki sovellukset, joita käytämme tiedonsaantiin verkossa, kuten selaimet, sähköpostiohjelmat ja chat-sovellukset. Kuljetuskerroksen protokollat varmistavat, että tiedonsiirto kahden tietokoneen välillä on luotettavaa ja virheetöntä.

Turvallisuus netissä

Turvallisuus netissä

Turvallisuus verkossa on nykyään suuri huolenaihe. Internet on kehittynyt pelkästä tietolähteestä puhelinpalveluihin ja pankkipalveluihin, kuten maksujen suorittamiseen tai rahansiirtoihin tilien välillä. Kun Internetissä siirrettävien arkaluonteisten tietojen määrä kasvaa, myös riippuvuutemme tietoturvaprotokollien käytöstä kasvaa

Verkkokerroksella varmistetaan, että tiedot saavuttavat määränpäänsä oikeaa reittiä pitkin, mikä sisältää kaikki reitittimet, jotka osallistuvat tietopakettien lähettämiseen aliverkosta tai verkosta toiseen aliverkkoon tai verkkoon. Tietojen salaustekniikoilla varmistetaan, että vain tarkoitetut osapuolet voivat lukea suojattua sähköpostia ja muita luottamuksellisia tietoja.

Suosittuja artikkeleita

Sisällysluettelo