Työvoimapoliittinen koulutus: Avain työmarkkinoille paluuseen tai pysymiseen

Työvoimapoliittinen koulutus

Työvoimakoulutus, tai työvoimapoliittinen koulutus, on suunnattu pääasiallisesti yli 20-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alla oleville työnhakijoille. Koulutuksen tarkoituksena on tarjota perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai näiden osia, jotta työnhakijat voivat parantaa mahdollisuuksiaan pysyä työmarkkinoilla tai palata sinne.

Tavoitteet ja laajuus

Työvoimakoulutus ei ole pelkästään perusopetusta, vaan se sisältää myös jatko- ja täydennyskoulutusta. Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimisto) valitsevat hakijat, ja koulutus on etupäässä ammatillista. Haussa oleva työvoimakoulutus voi vaihdella suuresti alasta ja ammattitaidon tasosta riippuen. Mol työvoimakoulutus tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja niille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään ammattitaitoaan edelleen.

Yrittäjyyskoulutus

Yrittäjäkoulutus on yksi työvoimakoulutuksen osa-alue, joka keskittyy erityisesti yritystoimintaa suunnitteleville tai jo jonkin aikaa yrittäjinä toimineille. Koulutus tarjoaa perustietoa yrittäjyydestä ja auttaa kehittämään yritysideaa.

Kuinka hakea työvoimakoulutukseen?

Hakeminen työvoimakoulutukseen tapahtuu TE-toimiston kautta. Hakulomakkeen voi täyttää sähköisesti tai palauttaa paperiversiona TE-toimistoon. Hakuprosessi on suoraviivainen, mutta vaatii kuitenkin huolellista perehtymistä eri koulutusvaihtoehtoihin.

Taloudellinen tuki

Työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta. Koulutuksen aikana voit saada työttömyysetuutta ja kulukorvausta, mikä helpottaa arkea opintojen ohessa. TE-toimisto tarjoaa tarkempia tietoja korvauksista ja muista taloudellisista tuista.

Ammatinvalinta ja urasuunnittelu

TE-toimistot tarjoavat myös ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluita. Näitä palveluita voi käyttää yhdessä koulutus- ja ammattitietopalvelun kanssa, jotta löytää itselleen sopivimman koulutuspolun ja ammatin.

Eri koulutustyypit ja niiden eroavaisuudet

RekryKoulutus

RekryKoulutus on yksi työvoimakoulutuksen haara, joka pyrkii vastaamaan yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeisiin. Koulutus kestää 3–9 kuukautta ja pyrkii täyttämään yritysten välittömät työvoimatarpeet.

F.E.C.-ohjelmat

F.E.C. (Further Educated with Companies) on suunnattu erityisesti korkeasti koulutetuille ja asiantuntijatehtävissä olleille. Ohjelma yhdistää teoriaopetusta ja käytännön työskentelyä ja tähtää nopeaan työllistymiseen.

Omaehtoinen koulutus

Omaehtoinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden suorittaa tutkinnon tai sen osia omatoimisesti. Tämä koulutusmuoto voi olla pää- tai osa-aikaista ja sekin sisältää sekä teoriaa että käytännön työssäoppimista.

Kenelle työvoimakoulutus on suunnattu?

Työvoimakoulutus on suunnattu laajasti erilaisille ihmisille: yli 20-vuotiaille työttömille, työttömyysuhan alaisille, uudelleenkoulutusta tarvitseville sekä yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Yhteenveto

Työvoimapoliittinen koulutus on monipuolinen ja käytännönläheinen tapa kehittää omaa ammattitaitoaan ja edistää uramahdollisuuksia. Koulutus on maksutonta ja taloudellisesti tuettua, ja se on suunniteltu erityisesti työelämän tarpeisiin. Hakeutuminen koulutukseen on suoraviivaista, ja TE-toimistot tarjoavat monenlaisia palveluita urasuunnittelun tueksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on työvoimapoliittinen koulutus?

Työvoimapoliittinen koulutus on ammatillista koulutusta, joka on suunnattu erityisesti työttömille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Tavoitteena on parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan tarjoamalla erilaisia koulutusohjelmia, kuten RekryKoulutusta, jossa keskitytään tiettyjen ammattitaitojen tai osaamisalueiden kehittämiseen. Koulutus on usein räätälöity työmarkkinoiden ja yritysten tarpeisiin.

Miten saan työvoimapoliittisen lausunnon?

Työvoimapoliittisen lausunnon saaminen edellyttää yleensä yhteydenottoa TE-toimistoon, joka arvioi työnhakutilanteesi ja kelpoisuutesi erilaisiin tukimuotoihin. Kun olet täyttänyt tarvittavat lomakkeet ja mahdollisesti käynyt haastattelussa, TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon, joka vaikuttaa työttömyysturvaasi. Voit seurata lausunnon tilaa ja muita työttömyysturvatietojasi Oma asiointi -palvelussa.

Kuka voi päästä työvoimakoulutukseen?

Työvoimakoulutukseen pääsemiseksi sinun tulee yleensä olla työtön tai vaarassa menettää työpaikkasi. Kuitenkin myös jo työssä olevat henkilöt voivat hakea koulutukseen, jos he haluavat päivittää osaamistaan tai vaihtaa alaa. Tärkeää on, että olet suorittanut oppivelvollisuuden.

Onko työvoimakoulutuksessa oleva työtön?

Kyllä, työvoimakoulutuksessa oleva henkilö katsotaan työttömäksi työnhakijaksi, vaikka hän osallistuukin koulutukseen. Koulutuksen aikana hänellä on oikeus saada työttömyysetuutta, kuten ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, samaan tapaan kuin jos hän olisi työttömänä ilman koulutusta.

Suosittuja artikkeleita

Sisällysluettelo